Anasayfa Adliye Rehberi İçerik Kategorileri Avukatlar
Marmara Bölgesi Avukatları İç Anadolu Bölgesi Avukatları Ege Bölgesi Avukatları Akdeniz Bölgesi Avukatları Karadeniz Bölgesi Avukatları Doğu Anadolu Bölgesi Avukatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatları
Haber Kategorileri Seri İlanlar İletişim
Anasayfa » İçerik Arama Sonuçları
İhaleye fesat karıştırmak
İhaleye Fesat Karıştırmak
İhaleye fesat karıştırmak suçundan sanıklar S........ Ş......., H...... M......., M....... F....... G......., C........ K......, M....... S....... A....., T....... P........, F....... Ö....... ve N.......
5.8.2010
İNSAN  HAKLARI  VE  HUKUKUN  SINIRLARINDA ÖLÜM  CE
İnsan Haklari Ve Hukukun Sinirlarinda Ölüm Ce
İNSAN HAKLARI VE HUKUKUN SINIRLARINDA ÖLÜM CEZASI SORUNU ÜZERİNE TEZLER Dünyamızı sorularımızın cesareti ve yanı....
14.9.2005
İSTİNAF MAHKEMELERİ KURULUYOR
İstinaf Mahkemeleri Kuruluyor
BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ ( İSTİNAF MAHKEMELERİ ) KURULUYOR. TBMM Genel Kurulu'nda, 'İstinaf Mahkemeleri' olarak nitelendirilen Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemeleri'nin (is....
30.9.2004
KALEM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İLE ADLİ YARGI İLK DERECE CEZA MAHKEMELERİ KALEM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan....
5.5.2005
KANUN DIŞI ELDE EDİLMİŞ DELİL
Kanun Dişi Elde Edilmiş Delil
SANIK HAKKINDA MAHKUMİYET HÜKMÜ KURULURKEN DELİL OLARAK KABUL EDİLEN TELEFON DİNLEME KAYITLARI, DOSYA İÇİNDEKİ NÜFUS KAYITLARINA GÖRE SANIK İLE TANIKLIKTAN ÇEKİNME HAKKI BULUNAN KARDEŞLERİ SANIK, TANI....
5.8.2010
KANUN YOLU BİLDİRİMİ
Kanun Yolu Bildirimi
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (CMK) (5271) Madde 264 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (CMK) (5271) Madde 232 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (CMK) (5271) Madde 231 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (CMK) (5271) Madde 34 CEZA MUHAKEME....
27.3.2014 10:43:31
KARAR DÜZELTME
İTİRAZ
YASAL SAVUNMA
Karar Düzeltme itiraz yasal Savunma
KARAR DÜZELTME İTİRAZ YASAL SAVUNMA İtiraz konusu olabilecek bir hususta Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının öncelikle karar düzeltme isteminin Özel Dairece reddedilmesi üzerine Ceza Genel Ku....
19.9.2004
KARAR DÜZELTME
İTİRAZ
YASAL SÜRE
Karar Düzeltme itiraz yasal Süre
KARAR DÜZELTME İTİRAZ YASAL SÜRE İtiraz konusu olabilecek bir hususta Yargıtay C. Başsavcılığı'nın öncelikle bulunduğu karar düzeltme isteminin özel dairece reddedilmesi üzerine, Ceza Genel K....
19.9.2004
KARARLARDA YETERLİ GEREKÇE GÖSTEME ZORUNLULUĞU
SO
Kararlarda Yeterli Gerekçe Gösteme Zorunluluğu so
KARARLARDA YETERLİ GEREKÇE GÖSTEME ZORUNLULUĞU SON SORUŞTURMANIN AÇILMASI KARARINDA BELİRTİLEN ETKİN EYLEM 1- Anayasanın 141. CMUK.nun 32, 260 ve 308/7. maddeleri uyarınca mahkeme kararlarının....
19.9.2004
KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇU
BERAAT KARARI
YAZILI EM
Kasten Adam Öldürme Suçu beraat Karari yazili Em
KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇU BERAAT KARARI YAZILI EMİRLE BOZMA YARGILAMANIN ALEYHE YENİLENMESİ Beraat kararlan hakkındaki "yazılı emirle bozma" hali aleyhe sonuç yaratmaz. Bu nedenle;Kolluğa, öld....
19.9.2004
KASTEN ADAM ÖLDÜRME
YASAL HAFİFLETİCİ NEDEN
UYGU
Kasten Adam Öldürme yasal Hafifletici Neden uygu
KASTEN ADAM ÖLDÜRME YASAL HAFİFLETİCİ NEDEN UYGULAMA TCK.nun 448, 55/3. maddeleri ile verilecek cezanın, yasal hafifletici neden olduğu hallerde 448, 51/1,55/3. maddelerle verilecek cezadan a....
19.9.2004
KASTEN ÖLDÜRME
Kasten Öldürme
KASTEN ÖLDÜRME KASTEN YARALAMA SUÇA KATILMA SUÇA YARDIM ETME 5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 37 ] 5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 39 ] 5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 81 ] 5237 S. T....
27.3.2014 10:45:46
KESİNLİK SINIRI
Kesinlik Siniri
Ceza Genel Kurulu 2008/8-62 E, 2008/75 K. KESİNLİK SINIRI LEHE OLAN KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINDA USÜL PARA CEZASI SEÇENEK YAPTIRIMLAR "İçtihat Metni" Sanığın lehe yasa olan 5237 s....
5.8.2010
KİŞİNİN MÜKERRİR SAYILMASI
Kişinin Mükerrir Sayilmasi
KİŞİNİN MÜKERRİR SAYILMASI İÇİN İLK HÜKMÜN KESİN-LEŞMESİNDEN SONRA İKİNCİ SUÇUN 1 HAZİRAN 2005 TARİHİNDEN SONRA İŞLENMESİ YETERLİ OLUP, İLK SUÇUN 1 HAZİRAN 2005 TARİHİNDEN ÖNCE İŞLENMESİNİN HERHANGİ B....
5.8.2010
Koruma kararı alınması
Koruma Kararı Alınması
Davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup ge....
5.8.2010
KÖTÜ MUAMELE
Kötü Muamele
Kötü muamele suçundan sanık U........ D.......'nin, 5237 sayılı TCY.nın 232/1.maddesi uyarınca 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, bu cezasının aynı Kanun'un 50/1-d fıkrası gereğince 12 ay süre....
5.8.2010
Mağdur beyanlarının çelişik olması, tanık anlatımlarının delil niteliği
Mağdur Beyanlarının Çelişik Olması, Tanık Anlatımlarının Delil Niteliği
Sanık C.. Ş..'nin hakaret ve cinsel taciz suçlarından beraatine ilişkin, Bursa 4. Sulh Ceza Mahkemesince verilen 04.11.2008 gün....
13.5.2016 14:05:40
MALA ZARAR VERME SUÇU
DAVAYA KATILMA KOŞULU
Mala Zarar Verme Suçu davaya Katilma Koşulu
MALA ZARAR VERME SUÇU DAVAYA KATILMA KOŞULU Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Özel Dairelerce, "Kamu davasına katılma", "suçtan doğrudan doğruya zarar görme" koşuluna bağlanmıştır. Sanık taraf....
19.9.2004
MÜHÜR BOZMA SUÇU
KARARLARIN GEREKÇELERİNİN NİTELİ
Mühür Bozma Suçu kararlarin Gerekçelerinin Niteli
MÜHÜR BOZMA SUÇU KARARLARIN GEREKÇELERİNİN NİTELİĞİ 1- Olayda ilgili dosyanın getirtilerek Yargıtay denetimine olanak sağlayacak biçimde yansıtılması ve tüm kanıtların birlikte değerlendirilme....
19.9.2004
MÜNFERİDEN KAÇAKCILIK SUÇU
TOPLU KAÇAKCILIK
LEHE
Münferiden Kaçakcilik Suçu toplu Kaçakcilik lehe
MÜNFERİDEN KAÇAKCILIK SUÇU TOPLU KAÇAKCILIK LEHE UYGULAMA KOŞULLARI 1-Sanıkların, kolluk savunmaları, direksiyonda sanık Abdurrahman'ın yakalanması ve bu sanığın geçmişi ile tanık anlatımları....
19.9.2004
ORMAN OLAN TAŞINMAZLAR
Orman Olan Taşinmazlar
ORMAN OLAN TAŞINMAZLAR, TAPU VEYA ZİLYETLİK YOLUYLA ÖZEL MÜLKİYETE KONU OLAMAZ. ORMAN OLAN YERLERİN TEVZİ EDİLMESİ DE MÜMKÜN DEĞİLDİR. BU TÜR YERLER HAKKINDA KİŞİLER ADINA OLUŞTURULAN TAPU KAYITLARI, ....
5.8.2010
ORMANDAN DÜŞÜK VE DEVRİKTEN EMVAL TEMİN ETMEK
EKS
Ormandan Düşük Ve Devrikten Emval Temin Etmek eks
ORMANDAN DÜŞÜK VE DEVRİKTEN EMVAL TEMİN ETMEK EKSİK TEŞEBBÜS MÜSADERE1-Sanığın suç tarihinde daha önce başkaları tarafından kesilmiş olarak bulduğu çam dallarını at arabasına yükleyip henüz hare....
19.9.2004
SİLAH TAŞIMA RUHSATI MÜSADERE
Silah Taşima Ruhsati Müsadere
Yerel Mahkemece, TCY.nın 36/2. maddesi gereğince zoralıma karar verilmesi yerine, yasa ve yönetmelik hükümlerine aykırı olarak silahın ruhsata bağlanabileceğine karar verilmesi olanaksızdır. (Ateşl....
1.4.2005
SİLAHLI ÇETENİN SAİR EFRADI OLMAK
HÜKMÜN GEREKÇEY
Silahli Çetenin Sair Efradi Olmak hükmün Gerekçey
SİLAHLI ÇETENİN SAİR EFRADI OLMAK HÜKMÜN GEREKÇEYİ İÇERMESİ ZORUNLULUĞU Yargıtay bozma kararı ile ilk hüküm ortadan kalktığından, yeni kurulacak hükmün gerekçesinin gösterilmesi gerekir. İ....
19.9.2004
SON SORUŞTURMANIN AÇILMASI (LÜZUM-U MUHAKEME) KARA
Son Soruşturmanin Açilmasi (lüzum-u Muhakeme) Kara
SON SORUŞTURMANIN AÇILMASI (LÜZUM-U MUHAKEME) KARARINDA HÜKME KONU OLAN EYLEMLERİN AÇIKÇA YAZILMASI GEREĞİ AĞIR PARA CEZASININ SAPTANMASI ERTELEME CMUK.na göre, kurulacak hükmün konusu iddian....
19.9.2004
SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİ
YAZILI EMİRLE BOZMA
Soruşturmanin Genişletilmesi yazili Emirle Bozma
SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİ YAZILI EMİRLE BOZMA İSTEĞİ YARGILAMANIN İADESİ Yazılı emir, Yargıtay denetiminden geçmeksizin kesinleşen hakim ve mahkemelerden verilen hükümlerde, yasaya muhalef....
19.9.2004
SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULAN ÖRGÜTE ÜYE OLMAK
Suç İşlemek Amaciyla Kurulan Örgüte Üye Olmak
Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan (Ankara Onbirinci Ağır Ceza Mahkemesi)'nin 03.10.2007 tarihli ve 2006/136 esas 2007/239 sayılı kararıyla verilen 1 yıl 15 gün hapis cezasına hüküm....
5.8.2010
SÜRESİNDEN SONRA VAKİ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİ KARAR
Süresinden Sonra Vaki Temyiz İsteminin Reddi Karar
SÜRESİNDEN SONRA VAKİ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİ KARARI İTİRAZ RED KARARININ KALDIRILMASI KARARINA DİRENME Yerel mahkemenin süresinden sonra vaki temyiz isteminin reddine dair kararına karşı Yarg....
19.9.2004
ŞAPKADAN ÇIKAN TAVŞANLAR
Şapkadan Çikan Tavşanlar
1982 Anayasası'nda durum dramatiktir: Seçilmişler iktidarının Anayasa Mahkemesi'nde temsil oranı tamamen sıfırlandı. Anayasa Mahkemesi ya bürokratik mekanizmaların belirlediği adaylar arasından seçme ....
15.9.2005
ŞARTLA SALIVERME
4616 SAYILI YASANIN UYGULANMA KO
Şartla Saliverme 4616 Sayili Yasanin Uygulanma Ko
ŞARTLA SALIVERME 4616 SAYILI YASANIN UYGULANMA KOŞULU ŞARTLA SALIVERMENİN GERİ ALINMASINDA UYGULAMA Hükümlü kesinleşmiş cezasından dolayı şartla tahliye hakkından bir kez yararlanır. İnfazın d....
19.9.2004

Bugün sitemize gelen ziyaretçi sayısı: 45696
Copyright © NetteHukuk.Com 2004-2016.
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0